• Doneer


SOS World helpt mensen in nood, overal in de wereld.
Onze levensreddende missies deden al 40 landen op vier continenten aan.
Deze hulp is slechts mogelijk dankzij de steun van mensen in België.
Mensen zoals jij.

 • Waarden

  • Solidariteit
  • Samenwerking
  • Betrouwbaarheid
 • Visie

  • Partnerschap
  • Over grenzen heen
  • Verantwoordelijkheid
 • Missie

  • Noodhulp
  • Zelfredzaamheid
  • Ontwikkeling

Waarden

SOS World draagt solidariteit, mensenrechten en christelijke naastenliefde hoog in het vaandel. Ons humanitaire werk kijkt ver voorbij grenzen: we boden al hulp in meer dan 40 landen op vier continenten.

Voor onze projecten werkt SOS World samen met kerken van alle gezindten. Om doeltreffend hulp te bieden in uitdagende omstandigheden betrekken we ook andere goede doelen en regeringsinstanties bij onze missies.

Elke euro steun die we ontvangen, komt goed terecht. SOS World volgt ieder project nauwgezet op. We maken verslagen en nemen foto’s, we houden dagelijks telefonisch contact en gaan geregeld op bezoek. Zo garanderen we dat jouw steun iedere dag levens verandert.

Missie

SOS World helpt mensen om zichzelf te helpen. Onze projecten geven iedereen die amper kan overleven kansen om recht te krabbelen. Net zo lang tot ze weer op eigen benen staan.

Met jouw en onze steun doorstaan ze burgeroorlogen en natuurrampen. Dankzij jou overwinnen ze ziekte en armoede. Samen schenken we hen nieuwe hoop en een betere toekomst.

Visie

SOS World werkt enkel samen met betrouwbare partners die we persoonlijk kennen. Vaak zijn dat kerken of religieuze instellingen. Maar we slaan ook de handen in elkaar met erkende goede doelen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië.

Stichting

SOS World werd in 2014 opgericht door Dr. Thomas Schirrmacher. Hij is een aartsbisschop, de secretaris-generaal van de World Evangelical Alliance (WEA) en een lid van de European Evangelical Alliance (EEA).

“SOS World wil iedereen helpen die in nood of gevaar is”, legt hij uit. “Of dat nu is door een natuurramp, oorlogen of bijvoorbeeld een voedselcrisis in Afrika. Daarbij maken we geen onderscheid tussen geloof, filosofische overtuigingen of geografische locatie.”

Door zijn positie bij de WEA en de EEA heeft Thomas Schirrmacher goede banden met gemeenschappen en kerken in de hele wereld. Dat laat SOS World toe om snel in actie te schieten voor slachtoffers. “We nemen contact op met deze gemeenschappen, zodat zij zich vrijwillig kunnen inzetten voor SOS World zolang er hulp nodig is. Zij helpen ons om voedsel, water, tenten, dekens en meer uit te delen namens SOS World”, verklaart Dr. Schirrmacher.

SOS World koos Brussel als thuisbasis omdat Dr. Schirrmacher zich in de hoofdstad van Europa al jaren inzet voor mensenrechten. Al vaak sprak hij met invloedrijke mensen op ambassades, in het Europees Parlement en de Europese Commissie. Hij is het hoofd van het Europees Platform voor Vrijheid van Religie en Geloof, ook in Brussel, waar hij regelmatig zelf de vergaderingen leidt. De band tussen Dr. Schirrmacher en de stad is dus hecht.

SOS World België biedt wereldwijd hulp, met belangrijke waarden als naastenliefde en menselijke solidariteit als leidraad. Het voorbije decennium haalden we al heel wat fondsen op bij onze Belgische sympathisanten. Dat droeg bij aan noodmissies, overal ter wereld.

Dr. Schirrmacher en Esther in Republiek Congo

Koffie met Paus Franciscus

Met uw toestemming willen we “cookies” gebruiken om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website en om deze te verbeteren.