Veelgestelde vragen

SOS World brengt hulp waar mensen in nood zijn. Overal ter wereld. Maar ons werk begint in België. Het begint bij jou. Elke gift die jij doet, zet een keten van solidariteit in gang. Elke bijdrage van jou redt een kinderleven of geeft een gezin een betere toekomst. Uw steun gaat naar volgende projecten:

  • Je steunt weeskinderen financieel
  • Je geeft kinderen een school- of beroepsopleiding
  • Met drinkwaterputten en regenwatertanks verminder je kindersterfte
  • Je voorziet weeshuizen van water en voedsel
  • Je maakt gezinnen zelfvoorzienend
  • Je schenkt medicijnen zoals medika mamba aan klinieken voor de allerarmsten
  • Je levert noodhulp aan crisisgebieden

Bedankt voor jouw steun.

Momenteel kan dat niet. De voorbije jaren mocht SOS World steeds een fiscaal attest uitreiken en de daarbij horende belastingvermindering. Maar in België worden verenigingen elke drie jaar doorgelicht door de FOD Financiën. Dat is de standaardprocedure. Zolang die procedure niet is afgerond, kan SOS World geen fiscaal attest uitreiken.

SOS World beperkt de administratiekosten tot het absolute minimum. Zo kan jouw gift snel en nagenoeg integraal gaan naar het project dat jij kiest om te steunen. SOS World wordt ook regelmatig gecontroleerd door de overheidsdienst Financiën. Je kan er dus 100 procent op vertrouwen dat je gift goed terecht komt.

Dr. Schirrmacher is een lid van de Internationale Raad voor de Mensenrechten. Deze organisatie volgt nauwgezet op dat giften aan ngo’s ook effectief naar de projecten van die ngo’s gaan. Zeker in landen waar corruptie een probleem is, zoals Congo of Afghanistan, is dit toezicht scherp.

Bijdragen worden daarom bijvoorbeeld niet rechtstreeks op een Afghaanse bankrekening of bij een Afghaanse bank geplaatst. Na een betrouwbaarheidsstudie door de Internationale Raad voor de Mensenrechten worden ze op een projectrekening geplaatst.

Bij projecten in landen waar corruptie heerst, wordt doorgaans gekozen voor Europese bankrekeningen. Op die manier voorkomen we dat het geld verduisterd wordt of dat een bank in het land in kwestie het zich toe-eigent.

Dankzij de positie van Thomas Schirrmacher als secretaris-generaal van de WEA heeft SOS World direct contact met een grote groep lokale gemeenschappen en kerken. Leden van die gemeenschappen bieden vaak vrijwillig hulp aan SOS World.

De contacten die Thomas onderhoudt met personen in zijn netwerk, komen dus SOS World ten goede. Thomas bewaakt dat de projecten goed verlopen en gaat daarvoor ook geregeld ter plekke.

SOS World werkt voornamelijk met nationale projecten in de landen die je op deze website vindt. Geregeld slaan we daar de handen in elkaar met andere erkende hulporganisaties, zoals Caritas. Bij de uitvoering van projecten staan vrijwilligers en lokale samenwerking centraal.

SOS World staat ook in nauw contact met lokale kerken, dankzij de functie die Thomas Schirrmacher bij de WEA bekleedt. Leden van de WEA staan SOS World bij in crisissituaties, zoals bij de aardbeving in Turkije en Syrië begin 2023. 

De namen van ons bestuur (en wat ze doen) vind je terug op deze pagina.

We plaatsen verslagen van onze projecten online.

Zie je jouw specifieke vraag niet meteen staan? Als je andere vragen of opmerkingen hebt, kan je ons dat ten alle tijden laten weten via dit formulier. We geven je graag een antwoord.