India

In het spanningsveld van economische groei en ondervoeding

China inhalen en ‘s werelds grootste economische macht worden … Zo luidt het motto van India. Maar we mogen ons niet laten verblinden door de euforie van de economische groei. We moeten ook oog hebben voor de keerzijde. India is een land van extremen. De grootste democratie ter wereld beleeft momenteel een enorme economische boom en haalt voordeel uit haar sterke bevolkingsgroei.

Anderzijds leven bepaalde lagen van de bevolking, die niet behoren tot bevoorrechte kasten, in extreme armoede. Telkens weer breken er religieuze en etnische conflicten uit, en het land wordt opgeschrikt door bomaanslagen van extremistische religieuze groeperingen. Daarbovenop komen nog epidemieën en natuurrampen.

De medische voorzieningen zijn in landelijke gebieden ontoereikend. Daarom ondersteunt SOS World medische projecten in India. Heel wat mensen krijgen dankzij uw steun levensbelangrijke vaccinaties en medische hulp. SOS World is zeer nauw betrokken bij de oprichting en het onderhoud van ziekenhuizen in het land.

India telt een groot aantal verlaten kinderen – weeskinderen of kinderen die om andere redenen op straat leven – die in tehuizen worden opgevangen en een school- en beroepsopleiding krijgen. Kinderarbeid wordt bestreden door verschillende opleidingscentra te bouwen.