Nicaragua

Een uiterst verdeeld land

Nicaragua kampt met een extreem slechte economie. Die toestand heeft tal van oorzaken: tientallen jaren van oligarchie (waarbij de macht in handen is van een kleine groep mensen), een hoge buitenlandse schuld, een zeer hoge werkloosheid, een groot aantal analfabeten en een hoge kindersterfte. Daarbovenop komen nog de gevolgen van de jarenlange burgeroorlog, de vele natuurrampen en de grote armoede waarin de bevolking leeft.

Nicaragua heeft de grootste schuld per hoofd van de bevolking ter wereld. Het is het op één na armste land in Latijns-Amerika (na Haïti): 45 procent van de bevolking leeft in extreme armoede en moet het rooien met 1 Amerikaanse dollar of minder per dag.

SOS World besefte meteen dat de mensen in Nicaragua dringend hulp nodig hadden, in het bijzonder de vele kinderen die wees zijn geworden door de burgeroorlog. Via onze lokale projectpartner bieden wij hulp op heel wat verschillende gebieden: gezondheidszorg, voedselhulp, arbeidsvoorziening, huisvesting, opvang van straatkinderen, weeshuizen en scholen.