Privacy & Cookies

Privacy Disclaimer

Deze website wordt beheerd door SOS World.

SOS World respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe ze worden beveiligd.

Uw gegevens

Wij verzamelen collectieve gegevens, namelijk gegevens over het aantal bezoekers van onze website en de pagina’s die zij bezoeken. Bij elk bezoek worden de bestandsnaam, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid doorgezonden gegevens en een bericht over het al dan niet slagen van het bezoek bewaard. Deze gegevens bieden ons informatie over de algemene interesses en voorkeuren van onze bezoekers. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar algemeen en statistisch van aard. We zijn dan ook niet in staat om na te gaan welke gebruikers welke gegevens hebben opgevraagd.

Daarnaast verzamelen en bewaren we automatisch informatie die uw browser ons doorstuurt, in het bijzonder uw IP-adres en de softwareversie van uw browser. Deze gegevens zijn het fundament van de basistechnologie van het internet en worden alleen gebruikt voor systeembeheer en het correct doorsturen van onze pagina’s.

Alle gegevens worden apart opgeslagen en verwerkt, en op geen enkel moment samengevoegd. SOS World stelt geen gebruikersprofielen op.

Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit ten allen tijde laten weten door een e-mail te sturen naar info@sosworld.be of een brief te sturen naar SOS World.

SOS World zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienstverlening van Google, Inc., waarbij de privacy statement van Google van toepassing is. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van andere websites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat SOS World verbonden is aan deze sites of aan de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming van uw gegevens

SOS World draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

De persoonsgegevens die in bestanden worden opgeslagen, worden door SOS World enkel gebruikt om u de gevraagde informatie te bezorgen, om u te contacteren voor een afspraak of om u op de hoogte te houden van de commerciële activiteiten van SOS World.
U aanvaardt dat uw gegevens door SOS World verwerkt worden voor direct marketing en promotionele acties.

Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan SOS World, of per e-mail naar info@sosworld.be

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dit dan te laten weten.

Wijzigingen

SOS World behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Vragen

Voor vragen in verband met het privacybeleid van SOS World kunt u contact opnemen met:

SOS World
Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
Tel: 0473/31 68 78
info@sosworld.be

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

We mainly use cookies in order to deliver our website in your preferred language.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.